پايان نامه

پايان نامه

مسأله سوخت و انرژي يكي از حياتي‌ترين مسائل اجتماعي امروز جهان مي‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مركز اين نيروي حياتي قرار داشته و دنياي صنعت وابستگي شديدي به آن دارد.

بعضي كشورهاي صنعتي براي دسترسي« نفت» طلاي سياه و مشتقات آن روشهاي گوناگون اختيار كرده‌اند كه گاهي تا مرز استعمار و بهره‌كشي از طريق زورگويي پيش رفته است و ملتهاي مالك ذخائر نفتي روي هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوري كه بايد و شايد براي پيشرفت هنوز از اين كالاها استفاده نمايند.

سازمان اوپك از بدو تشكيل موفق شد جاذبه‌هاي لازم براي گردهم آوردن بخشي از كشورهاي جهان سوم را كه حيات اقتصادي آنان در گروه توليد و  صدور مادة اوليه نفت بود فراهم آورد و بتدريج اعضايي را از قاره‌هاي مختلف جهان به سوي خود جلب كند حقيقت سازمان اوپك  بمنزله نخستين مجموعه از كشورهاي جهان سوم كه تحت فشار سياسي و اقتصادي قدرتهاي بزرگ و شركتهاي چند مليتي ذخاير آنان به بهاي ناچيز غارت مي‌شد. مقام و موقع خاصي داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن مي‌تواند جامعه كشورهاي دارنده با ذخاير طبيعي با اقتصاد تك‌محصولي ارزنده و آموزنده باشد.

در بطن اوپك كشورهاي عرب كه تقريباً داراي 60 درصد از توليدات نفتي هستند از اعمال نفوذ بيشتري برخوردار بوده كه جنبة سياسي آن از محدودة بازار نفت تجاوز مي‌كند.

در سپتامبر 1960 وقتيكه اوپك تأسيس شد ناظران سياسي معدودب قدرت آينده اين سازمان جديد را احساس مي‌كردند بعد ازموقعيتهاي كشور يعني با سركارآمدن سرهنگ قذافي در 1969 كشورهايا صادركننده نفت از قدرت خود آگاهي يافته و بتدريج يك استراتژي تهاجمي به خود گرفته  قدرت خود را از طريق افزايش قيمت نفت خام و كنترل فعاليتهاي نفتي اعمال مي‌كنند.

در اكتبر 1974 توسل كشورهاي توليدكننده نفت در سطح اوپك «اسلحه سياسي نفت سبب چهار برابر شدن قيمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة كشورهاي صادركنندة نفت را در مورد بكاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهاني از اين به بعد مورد تأئيد قرار مي‌دهد.

آنچه مورد تأئيد بسياري از كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است كه كشورهاي عضو سازمان اوپك طي سالهاي دهة 1970 و سالهاي اوليه دهة 1980 در اثر تلاشهاي سازمان اوپك و نيز شرايط بين‌المللي حاصل به درآمدهاي سرشاري دست يافته‌اند كه عموماً آنرا در ساختار اقتصادي نه تنها به رشد و توسعة اقتصادي كشورهاي خود كمكي نكرده‌اند كه معضلات اقتصادي و سياسي بغرنج و لاينحلي را نيز بوجود آورده‌اند.

اكنون لازم است سازمان اوپك( چنانچه بتواند در دنياي پرتلاطم كنوني به حيات خود ادامه دهد) در يك مرحله نوين از فعاليتهاي خود نسبت به چگونگي كاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسيلة كشورهاي عضو برنامه‌هاي جامعي را تدوين كند تا با يافتن روشهايي براي همكاري در سرمايه‌گذاري مشترك از خروج نهايي اين امكانات مالي از سازمان اقتصادي كشورها جلوگيري بعمل آورد.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۱۱:۵۹:۲۸ توسط reza| نظرات (0)

اقتصاد يكي از برترين رشته هاي دانشگاهي ميباشد، كه در ايران طرفداران بيشماري دارد.

ضمن نوشتن و حل معادلة تفاضلي مربوطه، راجع به پايداري و ناپايداري نوساني يا غيرنوساني بودن تعادل و حركت قيمت بحث كنيد.

1-   فرض كنيد كه نظام بازار با نظام جيره‌بندي كالاها جايگزين بشود و مقدار مساوي به هر نفر كالا برسد. در اين جايگزيني چه تغييري در وضعيت رفاهي مصرف‌كننده رخ مي‌دهد.

2-   فرق بين مطلوبيت مستقيم و غيرمستقيم را نوشته و قضيه روي و لم شپارد را بيان كنيد.

3-   بنگاهي از دو عامل توليد K و L استفاده مي‌كند كه K (عامل سرمايه) را مي‌تواند از بازار به قيمت r خريداري كند. بنگاه در توليد كالاي خود، چنانچه از عامل توليدي L بيشتر از  استفاده كند. بايستي قيمت 5/1 برابر بپردازد. چنانچه قيمت كالاي توليدي بنگاه، دستمزد و نهاد K را به ترتيب با r ,w , p دهيم، رفتار توليدكننده را نشان دهيد.

4-   چه رابطه‌اي بين سود و اضافه رفاه توليدكننده وجود دارد؟

5-   در يك مدل تعادل عمومي، كالاها از دو گروه كالاهاي اوليه (غيرتوليدي) و كالاهاي توليدي تشكيل يافته است. شرايط بهينه مصرف‌كننده را شرح دهيد.

(كالاهاي اوليه q1 , q2 , qs وكالاهاي توليدي m , qs+1 , qn تعداد مصرف كنندگان و N تعداد بنگاههاي توليدي مي‌باشد).

6-   ثابت كنيد كه سطح زير منحني هزينه نهايي برابر هزينه متغير كل است.

1-   فرض كنيد كه قيمت اجاره خانه در زير قيمت تعادلي آن كنترل شده باشد، اگر عرضه مسكن كشش برابر صفر داشته باشد، آيا برداشتن كنترل قيمت موجب افزايش رفاه كل در جامعه خواهد شد يا خير؟ اگر عرضه مسكن كشش پذير باشد به سؤال فوق جواب دهيد.

2-   فرض كنيد كه خانوارها به طور متوسط در هر ماه 100 ليتر بنزين مصرف مي‌نمايند. اگر قيمت بنزين از 200 ريال به 400 ريال افزايش يابد. بايد به هر خانوار ماهيانه 20000 ريال پرداخت شود تا اثر افزايش قيمت خنثي گردد. صحت عبارت فوق را با دليل بررسي كنيد.

3-   فرض كنيد دولت بخواهد در يك منطقه از شهر فرودگاهي دائر نمايد. احداث فرودگاهي موجب آلودگي صوتي خواهد شد. براي پيداكردن خسارت وارد بر خانواردها دو راه به نظر مي‌رسد:

1-3- از اهالي پرسيده شود چه مقدار حاضر هستند بپردازند تا فرودگاه ساخته نشود.

2-3- از اهالي پرسيده  شود چه مقدار حاضر هستند دريافت كنند تا اجازه تأسيس بدهند.

الف) كدام راه حل خسارت را بيشتر برآورد مي‌كند و چرا؟ كدام راه حل صحيح

است؟

ب) اگر براي اهالي منطقه حق برخورداري از سكوت را قائل باشيم، كدام راه حل بايد انتخاب گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۰۱:۲۹:۳۱ توسط reza| نظرات (0)

[ ۱ ]

آخرين مطالب
» پايان نامه اوپك
» پايان نامه رشته اقتصاد


 Design By : Pichak